Bez samoświadomości i autorefleksji ani rusz….

Create your account