Błędy w procesie rekrutacji

rekrutacja, myway, błędy, zarządzanie, kompetencje

Rekrutując do swojego zespołu, mamy wrażenie, że wiemy najlepiej kto się sprawdzi. Ale czy na pewno? Bardzo inspiracyjnie mówił o tym, do czego prowadzi mistrzostwo w rekrutacji Mads w swoim wystąpieniu dla Ted. Czy możemy sobie pozwolić na zignorowanie tej kompetencji, czyli skutecznej rekrutacji? Często od kierowników słyszę po rozmowach, że brakuje chemii. Czy to brak umiejętności argumentacji, źle przeprowadzona rozmowa, czy rzeczywiście niedocenienie kompetencji? Świadomość błędów pomoże nam doprowadzić nasze kompetencje rekrutacyjne do mistrzostwa. Przyjrzyjmy się tym, na które mamy wpływ.

Błędy psychologiczne

O nich pisałam już wcześniej na blogu (tu), a nazywają się heurystykami. Wszyscy mamy swoje uprzedzenia i to największa sztuka utrzymać obiektywność w ewaluacji kandydatów do pracy. Wiele rekruterów właśnie nad tym pracuje, a procesowo pomagają w tym wywiady ustrukturyzowane i wcześniej zdefiniowane kluczowe kompetencje. Niestety wiele kierowników prowadzi swoje rozmowy na czuja, po prostu i bazują na intuicji. Przy tym błędzie najważniejsza jest świadomość naszych uproszczeń czy preferencji, ale również przygotowanie do rozmowy.

Błędy porównawcze

To bardzo ważny i niedoceniany aspekt. , kiedy to odnosimy rekrutację do siebie. Wszyscy pracujemy w kontekście społecznym, w którym zajmujemy określoną pozycję. Nikt nie lubi poczucia zagrożenia. Ale to czy zatrudnienie lepszego od siebie jest zagrożeniem już zależy tylko od nas i od naszej interpretacji. Zatrudniając lepszych od siebie możemy liczyć na rozwój zespołu i firmy. A de facto z poziomu managera nie musimy być najlepsi we wszystkim. Kompetencje liderskie wykraczają poza merytoryczne i dlatego właśnie powinniśmy mieć najlepszych ekspertów przy sobie.

Błędy poznawcze

Intuicja. Albo chemia. A raczej jej brak. To najczęstszy argument w rękach kierownika. Jest mocno niezdefiniowany i bardzo często zgubny. Brakuje tutaj z pewnością poprawki na to, że rozmowa rekrutacyjna nie jest naturalną sytuacją, w której wszyscy kandydaci czują się jak ryba w wodzie. To zmienna mocno zaburzająca. Nie każdy rozluźni się i zacznie zachowywać jakby to był dzień jak co dzień. Więc opierając na wrażeniu decyzję na temat dopasowania osoby w niekomfortowej sytuacji do zespołu, który znamy na co dzień z codziennej pracy w już oswojonym środowisku wydaje się być nie zawsze współmierna.

Błędy decyzyjności

Ideałów nie ma, my czasem na nich czekamy. Wówczas odpadają nam wszyscy, bo długo czekają na odpowiedni „materiał porównawczy”, a jak w końcu do kierownika dojdzie, że lepszej osoby nie znajdzie, to wszyscy czekając za długo okazuje się, że zaakceptowali inne oferty. Każda decyzja niesie konsekwencje i to jedna z kompetencji managerskich umiejętność ocenienia ryzyk i odpowiedniej decyzji podjętej w odpowiednim czasie.

Błędy społecznościowe

Przyznaję, to poza wewnętrznymi kandydaturami, które chcemy promować, żeby umożliwiać wzrost firmy, kolejną kategorią najbardziej cenionych kandydatów w procesie rekrutacji są kandydatury z polecenia. Więc czemu to błąd? Jedynie wtedy, gdy nie prowadzimy obiektywnego i wystandaryzowanego procesu. Zdarzyć się może, że zignorujemy naprawdę dobrego kandydata pod kątem kompetencyjnym, a jak jeszcze jest z konkurencji i chce u nas pracować to wydaje się, że stajemy przed trudnym wyborem. Z pewnością nie powinniśmy się zamykać.

Rozwiązanie

To właśnie odpowiednio przygotowany proces, czyli na samym początku określenie odpowiednich kompetencji i profilu osoby poszukiwanej i potem odniesieniu kandydatur do tego benchmarku. Jak to odnieść? Tu pomoc będzie w procesie, wystandaryzowanym i takim samym dla każdego kandydata. Ale przede wszystkim trzeba umiejętności słuchania, aktywnego i pełnego zainteresowania. To pomoga pogłębić odpowiednie obszary i dowiedzieć się więcej, czy usłyszeć to, czego się nie mówi. Co nie wydarzy się bez relacji, bez zainteresowania. Wówczas mamy szansę dowiedzieć się prawdy. I oceniać prawdziwiej. To jednak spotkanie z drugim człowiekiem. Więc nie zapomnijmy być ludźmi!

Create your account