Motywacja czyli co sprawia, że chce Ci się chcieć

myway, satysfakcja, osiągnięcia, motywacja, testy osobowości

Lubię o to pytać, bo pokazuje to świadomość ludzi ale i ich dojrzałość. Natomiast pytanie z drugiej strony, co Cię demotywuje, co może zabrać Ci chęć i ochotę do pracy to oddzielna myśl. Czy zawsze jest drugą stroną medalu? Motywacja będzie dzisiejszym tematem.

Czym jest motywacja?

Nie chciałabym się powtarzać za bardzo, bo tu pisałam o motywacji i teoriach treści i procesu.

Natomiast demotywacja to:

1. ogół czynników wpływających na niechęć lub wzrost niechęci do podjęcia jakichś działań lub decyzji;
2. stan psychiczny objawiający się brakiem energii, chęci, zapału; zniechęcenie, apatia

Słownik języka polskiego

Czy to jednak ten sam czynnik na 2 różnych biegunach oddziałuje zawsze tak samo? Ostatnio robię sporo testów osobowościowych ucząc się nowych narzędzi i to, co wybrzmiewa to silnym motywatorem jest dla mnie możliwość pracy projektowej, tworzenia, organizowania, doprowadzania do końca. Z drugiej strony, to nie brak pracy projektowej, ale zasypanie mnie administracyjnymi, papierkowymi zadaniami i brak poczucia sensu wykonywanych zadań sprawiają, że się męczę. Nie jestem przekonana, że to punkty tego samego kontinuum.

Może to jak z Herzbergiem, czyli mamy czynniki motywacyjne i higieny. Tych drugich jak nie ma, działają demotywująco, ale ich obecność nie buduje naszej motywacji. Przykładem może być wynagrodzenie wypłacane w terminie. Tak być powinno i kodeks pracy nam to gwarantuje, więc jeśli pracodawca przestrzega tej terminowości wcale nie jesteśmy bardziej zmotywowani. Za to, jak zauważymy na koncie, że nie ma wypłaty kiedy być już powinna, cóż, chyba każdy wie, jak się wtedy czuje.

Jakie mamy czynniki motywacyjne?

Jednym z ostatnich narzędzi przez które przechodziłam jest iP 121. Bazuje on na Wielkiej Piątce, czyli 5-czynnikowej teorii osobowości. Jest to kwestionariusz, z którego dowiemy się, jakie czynniki nas demotywują, jaką rolę pełnimy w zespole, a także jakie są nasze kluczowe kompetencje i cechy, które nas wyróżniają na tle innych, jak również co nas ogranicza w rozwoju. Doceniam go za system informatyczny, który daje naprawdę spore możliwości.

Ale jako że o motywacji mówimy, poniżej możecie znaleźć czynniki motywacyjne, które bada ten kwestionariusz.

  • Afiliacja: potrzeba pracy z ludźmi, poznawania nowych ludzi lub współpracy w zespole
  • Autonomia: potrzeba niezależności w działaniu i samostanowienia o tym „co” i/lub „jak” robimy
  • Osiągnięcia: potrzeba realizowania lub kierowania ambitnymi projektami i osiągania wymiernych wyników
  • Rozwój: potrzeba pracy twórczej i nierutynowej, wymagającej tworzenia i wdrażania innowacyjnych, oryginalnych rozwiązań, inspirująca atmosfera w zespole
  • Stabilizacja: potrzeba pracy w warunkach przewidywalnych, zapewniających stabilność zatrudnienia, z jasno określonym zakresem obowiązków oraz procedur ich wypełniania
  • Uznanie: potrzeba pracy na eksponowanym stanowisku lub pełnienia ważnej funkcji, lub przynajmniej bycie rozpoznawalnym oraz posiadanie respektu innych lub wizerunku osoby ważnej
  • Władza: potrzeba kierowania innymi, posiadania decydującego głosu lub wpływu na rozwój sytuacji oraz pięcia się w hierarchii organizacyjnej
  • Wsparcie: potrzeba pracy w przyjaznej atmosferze opartej na współpracy, zaufaniu, wzajemnej pomocy oraz wyrozumiałości
  • Zabawa: potrzeba pracy ekscytującej, która stwarza wiele okazji do odczuwania pozytywnych emocji (np. śmiania się) oraz wiąże się ze swobodą ekspresji
  • Zmienność: potrzeba pracy ciekawej, a nawet (mile) zaskakującej, związanej ze zmiennym zakresem (różnorodnością) obowiązków

Mam nadzieję, że ta lista pomoże Wam w określeniu swoich czynników motywacyjnych. Ale zachęcam też do zastanowienia się nad demotywacją, nigdy nie wiadomo, kiedy zadam Wam to pytanie na rekrutacji. 😉 A jeśli chcielibyście rozbudować swoją samoświadomość, zapraszam na badanie.

Create your account